U skladu sa zakonom Republike Srbije, u sistemu odrađena promena poreske stope na 20%.

Cene naših sluga su ostale iste. Ovo je najviše učinjeno iz praktičnih razloga, kako bi izbegli višestruko menjanje cena u roku od 1 mesca.
Pod višestrukim podrazumevamo ovu promenu cene zbog povećanja PDV-a, kao i usklađivanje dinarskih cena sa rastom kursa evra/dolara.
Cene naših usluga nisu se menjale skoro godinu dana, iako je vrednost evra/dolara prema dinaru u odnosu na proslu godinu skočila nekoliko desetina procenata.

Nivelaciju cena ćemo obaviti najkasnije do 1.decembra 2012.Ponedeljak, Oktobar 1, 2012

« Nazad