Promena PDV poreske stope 18% -> 20%

U skladu sa zakonom Republike Srbije, u sistemu odrađena promena poreske stope na 20%. Cene naših sluga su ostale iste. Ovo je najviše učinjeno iz praktičnih razloga, kako bi izbegli višestruko menjanje cena u roku od 1 mesca.Pod višestrukim podrazumevamo ovu promenu cene zbog povećanja PDV-a, kao i usklađivanje dinarskih cena sa rastom ... Read More »

1st Oct 2012