Prošireni svi hosting paketi

Po pitanju resursa, prošireni su svi hosting paketi.Nekima smo promenili imena, neke smo pridodali nove, ponegde smo utopili dva u jedan.Molimo postojece korisnike za strpljenje ukoliko im se hosting paket koji stoji u upravljačkom panelu ne slaže sa onim koji su zakupili.Već sada svi koriste veće resurse od zakupljenih, a kroz promenu (kod ... Read More »

10th Sep 2016