SysAdmin|Podrška (jednokratno)

Administracija sajtova | radni sat

- podešavanje mejla
- podešavanje DNS
- podešavanje backup-a
- čišćenje virusa i malware-a
- migracija sa servera na server
- instalacija softvera
- azuriranje sadržaja

Instalacija/konfigurisanje mrezne opreme na terenu | radni sat

- podešavanje mejla
- podešavanje DNS
- podešavanje backup-a
- čišćenje virusa i malware-a
- migracija sa servera na server
- instalacija softvera
- azuriranje sadržaja

Administracija VPS servera | radni sat
Napredno podešavanje MikroTik | radni sat
Podešavanje CISCO | radni sat
Administracija WinServer 2K3,2K8, 2012, 2016 | radni sat

Otklanjanje nepravilnosti u radu, update, napredno podešavanje servisa.

Administracija Windows/Linux OS | radni sat

Otklanjanje nepravilnosti u radu, update, napredno podešavanje.


Cena se odnosi na operativne sisteme (OS) koji su izdati pre najviše 5 godina.
Za OS sa vremenom izdavanja pre više od 5 godina cena se uvećava za 50%.