SysAdmin|Podrška (ugovor)

Administracija VPS servera
Administracija vebhosta/sajtova | cPanel

- 3x tiketa mesečno
- podešavanje mejla
- podešavanje DNS
- podešavanje backup-a
- čišćenje virusa i malware-a
- migracija sa servera na server
- redovan update
- azuriranje sadržaja

Windows server 2008/2012/2016 | Održavanje

Model održavanja* radno-vreme/dani-u-nedelji/odziv (sati)


- Trenutni pristup sa udaljene lokacije (u slučaju potrebe)
* Ponuda važi isključivo uz ugovornu obvezu minimum 12 meseci.

S početkom od
4.320,00 din
Mjesečno
Naruči
Virtuelizacioni server - VMware, Citrix, Proxmox,.. | Održavanje

Model održavanja* radno-vreme/dani-u-nedelji/odziv (sati)
* Ponuda važi isključivo uz ugovornu obvezu minimum 12 meseci.

Windows računar | Održavanje

Model održavanja* radno-vreme/dani-u-nedelji/odziv (sati)
* Ponuda važi isključivo uz ugovornu obvezu minimum 12 meseci.
* Ponuda važi isključivo uz ugovornu obvezu minimum 10 računara.

S početkom od
500,00 din
Mjesečno
Naruči
Firewall/RouterBoard Administracija
S početkom od
1.440,00 din
Mjesečno
Naruči